Soorten sociale fobie

Soorten sociale fobieën

Er zijn 2 typen sociale fobie te onderscheiden, de specifieke sociale fobie en de gegeneraliseerde sociale fobie. Bij de specifieke sociale fobie heeft de patiënt vooral last in 1 soort situatie bijvoorbeeld alleen bij het spreken van mensen van het andere geslacht. Bij de gegeneraliseerde sociale fobie is de patiënt bang in meerdere sociale situaties. Het kan zijn dat mensen met een gegeneraliseerde sociale fobie zich in bepaalde sociale situaties wel op hun gemak voelen bijvoorbeeld op het werk.

Een sociale fobie komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Ongeveer 5% tot 10% van de mensen heeft zijn of haar hele leven last van de sociale fobie. Een sociale fobie ontstaat vaak voordat de patiënt 20 wordt, maar kan ook later optreden. De sociale fobie kan door een (serie) traumatische ervaring(en) ontstaan, maar meestal ontstaat het geleidelijk.

Symptomen

De symptomen van een sociale fobie zijn te onderscheiden in psychische en lichamelijke.

De voornaamste symptomen zijn psychische angst. Een persoon met sociale fobie denkt dat er over hem geoordeeld word en dat anderen hem vreemd zullen vinden. Hij of zij is vooral bang om aandacht op zijn/haar eigen gedrag bijvoorbeeld blozen, trillen of stotteren. Iemand met de sociale fobie weet dat het nergens voor nodig is om bang te zijn maar kan zijn emoties met deze rationele bedachten niet onder bedwang houden. Daarnaast zullen mensen met sociale fobie vermijdingsgedrag gaan vertonen. Ze gaan met opzet problematische situaties uit de weg zelfs als dit ten nadele van hunzelf is. Het gevolg van het vermijden van de problematische situatie is een toename aan angst voor diezelfde situatie.

Lichamelijk kunnen de volgende symptomen optreden: hartkloppingen, pijn of druk op de borst, tintelingen en/of gevoelloosheid in vingers en tenen, trillen, maagklachten, onrustigheid, gespannen spieren, zweten, veranderde ademhaling, droge keel, duizeligheid, blozen.