Sociale fobie behandeling

Behandeling van sociale fobie

Een sociale fobie gaat niet zomaar over maar is wel te behandelen. Omdat het hier om een chronische aandoening gaat is adequate behandeling heel belangrijk. Bekende behandelingsmethoden zijn cognitieve gedragstherapie en medicamenteuze behandelingen. Deze 2 vormen lijken beiden even effectief te zijn en kunnen zelfs worden gecombineerd.

Cognitieve gedragstherapie richt zich op de negatieve gedachten van de patiënt. Op een hele praktische manier wordt de patiënt geholpen om de verkeerde gedachten weg te nemen en te vervangen door positievere gedachten. De gedachte dat het vernederend is om je te verspreken kan worden vervangen door de gedachte dat iedereen zich weleens verspreekt. Daarnaast wordt de patiënt onder begeleiding stapsgewijs blootgesteld aan steeds moeilijkere sociale situaties waardoor de patiënt zich steeds verder ontwikkeld en minder bang wordt in die situaties. Een dergelijke behandeling duurt bij een psycholoog of psychiater gemiddeld 3-6 maanden en bij 60-70% is na de behandeling een significante vermindering van de symptomen.

Medicatie gebeurt in de vorm van bétablokkers zoals propranolol, welke 1 à 2 uur ingenomen dient te worden voordat de patiënt wordt blootgesteld aan de sociale situatie. Hierdoor zullen symptomen zoals trillen en hartkloppingen minder optreden waardoor ook minder angst ontstaat. Daarnaast kan er een antidepressivum worden toegediend welke naast bij een depressie ook bij sociale fobieën werkbaar bleek te zijn. Helaas zijn er wel veel bijwerken en zijn de positieve werkzaamheden pas na 3 maanden merkbaar. Ook is het af te raden om in combinatie met deze medicijnen gebruik te maken van alcohol en alternatieve middelen zoals St. Janskruid.