Oorzaken sociale fobie

Oorzaken

Er zijn een aantal dingen die een sociale fobie kunnen veroorzaken. Meestal ontstaat een sociale fobie door meerdere oorzaken:

  • Erfelijkheid: Mogelijk worden mensen met een aanleg voor sociale fobie geboren, in bepaalde families komt het namelijk bovengemiddeld voor. Het heeft waarschijnlijk te maken met de genen die verantwoordelijk zijn voor een goede informatieoverdracht in de hersenen.
  • Psychologisch: Traumatische ervaringen, beschermde opvoeding, negatieve gedachtenpatronen kunnen allemaal oorzaken zijn van een sociale fobie. Als mensen eenmaal situaties gaan vermijden valt op te merken dat de angstklachten groter worden.

Vicieuze cirkel

Vicieuze cirkel sociale fobie